MeStyle Museum Hotel โรงแรมสวยดีไซน์สุดล้ำ

MeStyle Museum Hotel โรงแรมสวยดีไซน์สุดล้ำ คุณเคยตึกตะลึงกับความสวยงามของการตกแต่งสถานที่ไหม? หากคุณได้ลองมาที่นี่ MeStyle Museum Hotel คุณจะถูกตรึงให้อยู่ในภวังก์ด้วยความสวยงามของที่นี่ โรงแรมสุดล้ำใจกลางย่านรัชดาที่อยากแนะนำให้ทุกคนได้ลองไปสัมผัส

ท่องเที่ยวเมียนมา พิชิต มุลาอิ แรงศรัทธาท่ามกลางขุนเขา

ท่องเที่ยวเมียนมา พิชิต มุลาอิ แรงศรัทธาท่ามกลางขุนเขา พาไปเยือนขุนเขาแห่งศรัทธา “มุลาอิ” สถานที่สำคัญทางศาสนาพุทธ ตั้งอยู่ในเขตปกครองกะเหรี่ยง DKBA สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา สักการะพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้าและถือศีลกินเจ